שמרי פרמנטיס לאגר W-34/70

שמרי פרמנטיס לאגר W-34/70