דובל - מיושנת חבית מהדורה רביעית

דובל - מיושנת חבית מהדורה רביעית