בלגיה

שאלה 

הידעת?

פי החוק בבלגיה בירות יכולות להכיל עד 20 אחוז סוכר