ezgif.com-gif-maker.gif

החנות שלנו

את ההערכה שלנו לבירות מיוחדות אנחנו מביאים לידי ביטוי עם 21 ברזי בירות מיוחדות שמתחלפים על בסיס שבועי.

את הבירות ניתן לשתות במקום או לרכוש למילוי בבקבוקים יעודיים לפי ליטר.

:בחנות שלנו ניתן למצוא

חדש על המדף