תמד חצי יבש / Semi dry Mead.

תמד חצי יבש / Semi dry Mead.