שק איכותי לטבילת גרעיני לתת (מכיל עד קילו וחצי גרעיני לתת)

שק איכותי לטבילת גרעיני לתת (מכיל עד קילו וחצי גרעיני לתת)