רכז לתת נוזלי - ג'ריקן גדול

רכז לתת נוזלי - ג'ריקן גדול