אירית אדמונית מגרעינים בלבד | Irish Red all grain

אירית אדמונית מגרעינים בלבד | Irish Red all grain